Nasi Partnerzy:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Dębnica

1 2 7 15 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19
Witamy na stronie internetowej
Zespołu Szkół w Dębnicy
 

Szanowni Rodzice,
drodzy Uczniowie!

W zakładce Dokumenty znajduje się wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021. Należy zakupić wskazane książki do religii w klasach 1-8 i języka niemieckiego w klasach 4-6.

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021  


BEZPIECZEŃSTWO DZIECI NA WSI W CZASIE WAKACJI

- prezentacja Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim 


Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego

Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!

Rok szkolny 2019/2020 – jakże inny od poprzednich – dobiega szczęśliwie końca. Przestrzegając zasad reżimu sanitarnego uczniowie odbiorą dzisiaj świadectwa, szczególnie ważne dla Pierwszoklasistów, bo pierwsze w ich życiu, jakże ważne dla tegorocznych Absolwentów, dla których oznacza to początek nowego etapu na ścieżce kształcenia. Od września będą już uczniami liceów, techników, szkół branżowych. Równie ważnym jest ten dokument dla uczniów klas trzecich, w kolejnym roku rozpoczynających kształcenie przedmiotowe. Wszystkim szczerze gratuluję!

Z uwagi na zaistniałe okoliczności, wywołane pandemią koronawirusa, był to dla nas wszystkich trudny rok szkolny, pełen nowych wyzwań, wymagający zaangażowania i kreatywności ze strony nauczycieli, uczniów i rodziców. Organizacja zdalnego nauczania narzuciła nowy, jednocześnie niełatwy przecież sposób przekazywania wiedzy i uczenia się.

Drodzy Uczniowie!
Dziękuję Wam, za zapał i zaangażowanie w realizację zadań, aktywny udział w lekcjach prowadzonych z wykorzystaniem Skype’a, obowiązkowość i otwartość.

Szanowni Rodzice!
Państwu również pragnę podziękować za współpracę i cenne wskazówki, zrozumienie i wpieranie oraz motywowanie swoich dzieci.

Jestem przekonany, że doświadczenie zebrane w trakcie tej niecodziennej rzeczywistości szkolnej wykorzystamy z powodzeniem w stacjonarnym trybie kształcenia.

Tymczasem życzę spokojnego i bezpiecznego wypoczynku, wytchnienia oraz nabrania sił do pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021!

Udanych, zasłużonych wakacji!

Pozdrawiam serdecznie
Dariusz Spychalski
Dyrektor szkoły
 

 

List Ministra Edukacji Narodowej

 

Życzenia Wójta, Przewodniczącej Rady Gminy i Dyrektora GZEAS

 

List Wojewody Wielkopolskiego

 

Życzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

 


Zalecenia Ministerstwa Zdrowia dotyczące KWARANTANNY

 

JAK PRAWIDŁOWO NAŁOŻYĆ I ZDJĄĆ MASECZKĘ

 

CO TRZEBA WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE


  

W tym roku zakończeniu zajęć i pożegnaniu Absolwentów towarzyszyła nieco odmienna atmosfera. 

Ze względu na panującą epidemię uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020 odbyła się w naszej szkole w znacznie okrojonej grupie uczniowskiej. Na część oficjalną zostali zaproszeni Uczniowie klasy 8 wraz z Rodzicami. Pozostałe klasy odbierały świadectwa w wyznaczonych salach zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
Wychodząc naprzeciwko czytelnikom naszej szkolnej biblioteki, wspólnie z organem prowadzącym, wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie zakupu nowych książek. Było to możliwe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” uchwalonego przez Radę Ministrów. Adekwatnie do liczby uczniów uczących się w naszej szkole wnioskowana kwota to 4 000,00 zł. I tyle też udało nam się pozyskać!
Uczniowie naszej szkoły z klasy ósmej: Gaja Błaszczuk i Dawid Kubicki oraz z klasy siódmej: Agata Harych, Oliwia Hankiewicz i Tatiana Wenderska brali udział w konkursie związanym z naszą przyrodą lokalną Doliny Baryczy.
Celem tego konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych u uczniów, wspieranie talentów matematycznych i stwarzanie możliwości sprawdzania ich osiągnięć a nauczycielom warunków do twórczej pracy z młodzieżą. Do konkursu przystąpiło 295 uczniów z 31 szkół powiatu ostrowskiego.  Powiatowa Komisja Konkursowa  4 czerwca 2020 wyłoniła 32 finalistów, a z nich laureatów.
8 czerwca otrzymaliśmy wyniki I Regionalnego Konkursu Matematyczno- Ekologicznego.  Praca nad pierwszym etapem konkursu rozpoczęła się w szkole, tuż po feriach zimowych. Naszą szkołę reprezentowali Eryk Nowak z kl. 6b oraz Kamil Stachowczyk również z  kl.6b. Wykazali się super pomysłami i zaangażowaniem!
Uczniowie klasy 4 i 5 doskonale odnajdują się w nowej i niełatwej rzeczywistości. Pracują z  ogromnym zaangażowaniem, uczestniczą aktywnie w lekcjach on-line, przesyłają sumiennie odrobione zadania oraz wykonują piękne prace plastyczne.
4 czerwca 2020 r. Kuratorium Oświaty w Poznaniu ogłosiło wyniki pierwszego etapu Wojewódzkiego Konkursu „Ptaków Śpiew", w którym naszą szkołę reprezentował Wojtek Sikorski z klasy I. Konkurs polegał na rozpoznawanie śpiewu i odgłosów ptaków polskich. Wojciech spisał się doskonale, uzyskując maksymalną liczbę punktów i kwalifikując się tym samym do kolejnego etapu. 
Asamblaż to rodzaj trójwymiarowego kolażu złożonego z różnych przedmiotów lub ich fragmentów połączonych w całość na płaszczyźnie lub w formie odrębnego obiektu podobnego do rzeźby. Uczniowie klasy 7 doskonale poradzili sobie z tym tematem doskonale, a oto efekty ich pracy.
Zdalne nauczanie stało się dla nas wszystkich wielkim wyzwaniem. Pokazało nam inną szkolną rzeczywistość. Nauczyliśmy się na nowo poznawać siebie, swoich rówieśników, nauczycieli. Niektórzy z nas odkryli w sobie umiejętności, o których wcześniej nie mieli pojęcia. Takim przykładem jest Hania Grobelna z klasy 3a. Nie próżnuje, a poszukuje… Zawędrowała aż w stronę literatury, a dokładnie sama chwyciła za pióro i zaczęła tworzyć. Oto namiastka talentu Hani. Można rzec, że to, co napisała świetnie wpisuje się w nasz obecny czas…
Jednym z celów edukacji przyrodniczej jest niewątpliwie tworzenie takich sytuacji, w których uczniowie, poprzez działanie, nabywają wiedzę o otaczającym ich świecie. Uczniowie klasy 3b mogą poznawać świat przyrody między innymi dzięki prowadzeniu prostych upraw w klasowym ogródku. Forma tych zajęć bardzo się wszystkim podobała. Dlatego w tym roku szkolnym postanowiliśmy nie rezygnować z niej i prowadzić hodowlę roślin we własnych, przydomowych ogródkach.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://owocewszkole.org/

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków

Zespół Szkół w Dębnicy
ul. Ostrowska 140
63-421 Przygodzice
Kontakt ze szkołą:
Telefon: (62) 735-00-36
e-mail: szkoladebnica@interia.pl

fb
mapy
Projekt i wykonanie: Phetrak Internet Technologies