Nasi Partnerzy:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Dębnica

1 2 7 15 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19
Witamy na stronie internetowej
Zespołu Szkół w Dębnicy
 

Ważne informacje dla uczniów i rodziców

Kliknij w ikony, aby powiększyć

   

Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego
(Pobierz)


Aplikacja ProteGO Safe – wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców

Szczegółowe informacje na stronie
Ministerstwa Edukacji Narodowej


 Zalecenia Ministerstwa Zdrowia dotyczące KWARANTANNY 

JAK PRAWIDŁOWO NAŁOŻYĆ I ZDJĄĆ MASECZKĘ 

CO TRZEBA WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE


 

W tym roku zakończeniu zajęć i pożegnaniu Absolwentów towarzyszyła nieco odmienna atmosfera. 

Ze względu na panującą epidemię uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020 odbyła się w naszej szkole w znacznie okrojonej grupie uczniowskiej. Na część oficjalną zostali zaproszeni Uczniowie klasy 8 wraz z Rodzicami. Pozostałe klasy odbierały świadectwa w wyznaczonych salach zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
Wychodząc naprzeciwko czytelnikom naszej szkolnej biblioteki, wspólnie z organem prowadzącym, wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie zakupu nowych książek. Było to możliwe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” uchwalonego przez Radę Ministrów. Adekwatnie do liczby uczniów uczących się w naszej szkole wnioskowana kwota to 4 000,00 zł. I tyle też udało nam się pozyskać!
Uczniowie naszej szkoły z klasy ósmej: Gaja Błaszczuk i Dawid Kubicki oraz z klasy siódmej: Agata Harych, Oliwia Hankiewicz i Tatiana Wenderska brali udział w konkursie związanym z naszą przyrodą lokalną Doliny Baryczy.
Celem tego konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych u uczniów, wspieranie talentów matematycznych i stwarzanie możliwości sprawdzania ich osiągnięć a nauczycielom warunków do twórczej pracy z młodzieżą. Do konkursu przystąpiło 295 uczniów z 31 szkół powiatu ostrowskiego.  Powiatowa Komisja Konkursowa  4 czerwca 2020 wyłoniła 32 finalistów, a z nich laureatów.
8 czerwca otrzymaliśmy wyniki I Regionalnego Konkursu Matematyczno-Ekologicznego.  Praca nad pierwszym etapem konkursu rozpoczęła się w szkole, tuż po feriach zimowych. Naszą szkołę reprezentowali Eryk Nowak z kl. 6b oraz Kamil Stachowczyk również z  kl.6b. Wykazali się super pomysłami i zaangażowaniem!
Uczniowie klasy 4 i 5 doskonale odnajdują się w nowej i niełatwej rzeczywistości. Pracują z  ogromnym zaangażowaniem, uczestniczą aktywnie w lekcjach on-line, przesyłają sumiennie odrobione zadania oraz wykonują piękne prace plastyczne.
4 czerwca 2020 r. Kuratorium Oświaty w Poznaniu ogłosiło wyniki pierwszego etapu Wojewódzkiego Konkursu „Ptaków Śpiew", w którym naszą szkołę reprezentował Wojtek Sikorski z klasy I. Konkurs polegał na rozpoznawanie śpiewu i odgłosów ptaków polskich. Wojciech spisał się doskonale, uzyskując maksymalną liczbę punktów i kwalifikując się tym samym do kolejnego etapu. 
Asamblaż to rodzaj trójwymiarowego kolażu złożonego z różnych przedmiotów lub ich fragmentów połączonych w całość na płaszczyźnie lub w formie odrębnego obiektu podobnego do rzeźby. Uczniowie klasy 7 doskonale poradzili sobie z tym tematem doskonale, a oto efekty ich pracy.
Zdalne nauczanie stało się dla nas wszystkich wielkim wyzwaniem. Pokazało nam inną szkolną rzeczywistość. Nauczyliśmy się na nowo poznawać siebie, swoich rówieśników, nauczycieli. Niektórzy z nas odkryli w sobie umiejętności, o których wcześniej nie mieli pojęcia. Takim przykładem jest Hania Grobelna z klasy 3a. Nie próżnuje, a poszukuje… Zawędrowała aż w stronę literatury, a dokładnie sama chwyciła za pióro i zaczęła tworzyć. Oto namiastka talentu Hani. Można rzec, że to, co napisała świetnie wpisuje się w nasz obecny czas…
Jednym z celów edukacji przyrodniczej jest niewątpliwie tworzenie takich sytuacji, w których uczniowie, poprzez działanie, nabywają wiedzę o otaczającym ich świecie. Uczniowie klasy 3b mogą poznawać świat przyrody między innymi dzięki prowadzeniu prostych upraw w klasowym ogródku. Forma tych zajęć bardzo się wszystkim podobała. Dlatego w tym roku szkolnym postanowiliśmy nie rezygnować z niej i prowadzić hodowlę roślin we własnych, przydomowych ogródkach.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://owocewszkole.org/

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków

Zespół Szkół w Dębnicy
ul. Ostrowska 140
63-421 Przygodzice
Kontakt ze szkołą:
Telefon: (62) 735-00-36
e-mail: szkoladebnica@interia.pl

fb
mapy
Projekt i wykonanie: Phetrak Internet Technologies