Nasi Partnerzy:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Dębnica

1 2 7 15 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16 17
Witamy na stronie internetowej
Zespołu Szkół w Dębnicy
 

W dniu 21 kwietnia uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dębnicy uczestniczyli w wycieczce do Wrocławia zorganizowanej, dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niedosłuchem z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.

W dniu 25 kwietnia odbył się Gminny Turniej BRD. W tym roku wszystkie drużyny udały się do Wysocka Małego. Nasza szkoła miała dwie drużyny. Szkołę Podstawową reprezentowali: Patrycja Golińska (kl. 7), Agata Szymanowska (kl. 7), Dawid Kubicki (kl. 6) i Oskar Ławniczak (kl. 6). Gimnazjaliści w składzie: Oskar Wielonek (kl. 2), Mikołaj Gwiazda (kl. 3) i Bartosz Pilarski (kl. 3). Zgodnie z regulaminem uczestnicy musieli rozwiązać test ze znajomości przepisów ruchu drogowego i test sprawnościowy (przejazd przez tor przeszkód). Było świetnie!

W dniu 26 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Specjalnych Ostrowie Wielkopolskim odbyła się Olimpiada Korczakowska. Dzięki zaangażowaniu i zaproszeniu przez Panią Ewę Dziaduś z Kręgu Korczakowskiego oraz Panią Dyrektor Szkoły Panią Beatę Serbakowską uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dębnicy mogli zaprezentować repertuar pieśni i utworów żydowskich. Koncert został przygotowany pod patronatem Starosty Powiatu Ostrowskiego Pana Pawła Rajskiego, a jego premiera odbyła się 15 listopada 2017 roku w Forum Synagoga.

W dniach od 09.04-13.04.2018 roku w naszej szkole realizowany był projekt pod nazwą: „TYDZIEŃ ZDROWIA”, którego głównym celem była realizacja podstawy programowej oraz promocja zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania, a także zwrócenie uwagi na aktywność fizyczną wśród dzieci i dorosłych. W projekcie wzięli udział uczniowie z klas 0-III, a wychowawcy klas byli odpowiedzialni za poszczególne zadania.

KONKURS VADEMECUM

27 marca uczennice: Karolina Golec, Julia Harych, Katarzyna Kowalska i Julia Pawłowska wzięły udział w konkursie językowym Vademecum, rozwiązując test z języka angielskiego lub niemieckiego.  Jest to konkurs, w którym udział biorą szkoły z całego powiatu ostrowskiego, poziom testów oraz wiedza uczestników są bardzo wysokie. Laureatką konkursu  z języka niemieckiego została Julia Pawłowska. Gratulacje!

12 kwietnia 2018 r. odbył się Gminny Konkurs Czytelniczy. Do naszej szkoły przybyło 23 uczniów z klas 1-3. Reprezentowali wszystkie szkoły z terenu gminy. W tym roku należało przeczytać dwie lektury: Kiki Thorpe „Pewnego razu w Nibylandii. W odległym lesie” i Romana Pisarskiego „O psie, który jeździł koleją”, a także wykazać się znajomością faktów z życia i twórczości Zbigniewa Herberta. Poziom przygotowania uczestników był bardzo wysoki. Uczniowie wykazali się szczegółową znajomością treści tych książek. Rozwiązane testy sprawdzały panie, które towarzyszyły swoim podopiecznym. W trakcie oczekiwania na wynik dzieci zostały poczęstowane soczkiem i ciastem.

„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.” (Jan Paweł II)

W poniedziałek (9 kwietnia) odbyło się podsumowanie konkursu: „Orzeł Biały – nasza duma” nawiązującego do 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Senatu RP i był adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całym kraju. Tematem prac konkursowych było polskie godło, począwszy od Mieszka I do czasów współczesnych. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów znaczeniem naszych symboli narodowych, a także popularyzacja wiedzy o godle jako jednym z najistotniejszych znaków polskiego państwa.  Co ciekawe uczniowie mogli przedstawić w dowolnej technice plastycznej swoją wizję polskiego orła.

W tym roku po raz 57. obchodzono Międzynarodowy Dzień Teatru. Święto uchwalono w 1961 roku podczas 9. światowego kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego w Helsinkach. Datę 27 marca wybrano na pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu w 1957 roku.

Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi...”
Jan Paweł II
 

Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy.
Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.
Za pomoc i życzliwość.
 
DZIĘKUJEMY!

23 marca Koło Przyrodnicze przygotowało pokaz doświadczeń pt. „Pytaj, badaj, wnioskuj”, dla klasy trzeciej oraz przedszkolaków i ich wychowawców. Doświadczenia prowadzili członkowie koła z klasy 4a i 4b  pod kierunkiem pani Jolanty Pawłowskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://owocewszkole.org/

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków

Zespół Szkół w Dębnicy
ul. Ostrowska 140
63-421 Przygodzice
Kontakt ze szkołą:
Telefon: (62) 735-00-36
e-mail: szkoladebnica@interia.pl

fb
mapy
Projekt i wykonanie: Phetrak Internet Technologies