Deklaracja dostępności

Nasi Partnerzy:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Dębnica

1 2 7 15 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19

26 czerwca rok szkolny 2014/2015 dobiegł końca. W naszej szkole jego uroczyste zakończenie odbyło się w dwóch odsłonach: o godz. 8.30 sala gimnastyczna zgromadziła uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej wraz z ich rodzicami. Dyrektor szkoły Dariusz Spychalski wspólnie z wychowawczyniami klas wręczył świadectwa i nagrody książkowe wyróżniającym się uczniom. Wręczono także statuetki w konkursie „Koleżeński fair play” - tytuł otrzymali: Julia Precz (kl. 1a), Kamil Stachowczyk (kl. 1b), Tatiana Wenderska (kl. 2) i Dawid Kubicki (kl. 3). Podsumowano też akcję dokarmiania zwierząt. Jej najaktywniejsi uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Koło Łowieckie „Sokół” w Antoninie.
O godz. 9.30 cała społeczność  Zespołu Szkół w Dębnicy spotkała się w kościele na mszy świętej odprawionej przez ks. kan. Piotra Staszaka. Na koniec nabożeństwa delegacja naszych uczniów złożyła księdzu Proboszczowi imieninowe życzenia.

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 4-6 i I-III gimnazjum odbyło się o godz. 10.30. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu głos zabrał Dyrektor szkoły, który powitał wszystkich zaproszonych gości, nauczycieli, uczniów oraz rodziców klasy szóstej i trzeciej gimnazjum. Wśród gości znaleźli się: ks. kan. Piotr Staszak, p. Lucyna Gorzyczka – radna Gminy Przygodzice, p. Mariusz Harych – radny Gminy Przygodzice, Ryszard Wróbel – sołtys wsi Dębnica, p. Tomasz Pilarski – przewodniczący Rady Rodziców.

Następnie w kilku zdaniach Dyrektor szkoły dokonał podsumowania mijającego roku szkolnego:
Cieszy fakt, że 100% uczniów zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjum uzyskało pozytywne wyniki i promocję. Najlepszą średnią ocen uzyskała klasa czwarta – 4,8. Spośród 14 uczniów tej klasy 9 uchwałą Rady Pedagogicznej otrzymało promocję z wyróżnieniem, a 2 uczennice: Agata SzymanowskaAmelia Matysiak uzyskały średnią 5,8. Łącznie 18 uczniów szkoły podstawowej i 8 gimnazjum osiągnęło średnią powyżej 4,75 i przynajmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 8 uczennic szkoły podstawowej i 2 uczennice gimnazjum otrzymają Stypendium Wójta Gminy Przygodzice.
Z zadowoleniem spoglądam na wyniki pozostałych klas. Warto wspomnieć tutaj o wysokim wyniku sprawdzianu, do którego na zakończenie nauki w szkole podstawowej przystąpili uczniowie klasy 6. 100% punktów z języka polskiego uzyskała Klaudia Kułek, natomiast 100% z matematyki Julia PawłowskaAngelika Szewczyk. W przypadku egzaminu gimnazjalnego na wyróżnienie zasługuje wynik z języka polskiego (wyżej średni) i języka angielskiego (bardzo wysoki).
Dobiegający końca rok szkolny obfitował tradycyjnie w wiele bardzo ciekawych wydarzeń związanych z realizacją podstawy programowej, przedsięwzięć wynikających z planu pracy szkoły. Nie sposób wymienić dziś wszystkich – pozwólcie Państwo, że wymienię tylko:
- duże zaangażowania uczniów i nauczycieli w lekcje, w tym lekcje otwarte dla rodziców i nauczycieli, podczas których można było dostrzec aktywność i kreatywność, pracę zespołową, bogactwo metod i środków dydaktycznych;
- projekty edukacyjne realizowane obowiązkowo przez uczniów klasy II gimnazjum;
- imprezy środowiskowe: spotkanie opłatkowe dla mieszkańców, Dzień Babci i Dziadka, gminna uroczystość 3 Maja; Festyn Rodzinny połączony z Piknikiem Europejskim;
- realizację projektów o tematyce dydaktycznej, wychowawczej i profilaktycznej: Tydzień Ruch, Tydzień Języka Polskiego, Tydzień Dysleksji, Tydzień Matematyki, Dzień Zdrowej Żywności
- i wiele innych.
W tym miejscu pragnę skierować gorące słowa podziękowania do Nauczycieli, Rodziców i Uczniów zaangażowanych w realizację ww. zadań.
Szczególne słowa uznania i podziękowania należą się Wychowawcom klas, którzy wykazywali się dużym zaangażowaniem w realizację powierzonej im misji, niejednokrotnie poświęcając swoim wychowankom dużo czasu pozalekcyjnego.
W minionym roku szkolnym nasza szkoła wzbogaciła się o długo wyczekiwane boisko wielofunkcyjne, a także plac zabaw dla naszych najmłodszych uczniów. Jest to wynik dbałości organu prowadzącego o dobro naszych wychowanków. Dziękuję Panu Wójtowi i Radzie Gminy.

W dalszej części Dyrektor szkoły wspólnie z wychowawcami klas wręczył świadectwa „z biało-czerwonym paskiem”, wyróżnienia i podziękowania:
Klasa 4: Amelia Matysiak (stypendium), Agata Szymanowska (stypendium), Oliwia Kubik (stypendium), Malwina Wieczorek (stypendium), Oliwia Gajda, Marika Golec, Aleksandra Banach, Patrycja Golińska, Aleksandra Kowalska

Klasa 5: Paulina Wczesna (stypendium), Laura Winiarska
Klasa 6: Julia Harych (stypendium), Katarzyna Kowalska (stypendium) Julia Pawłowska (stypendium), Karolina Golec, Angelika Szewczyk, Klaudia Kułek, Bartosz Pilarski
Klasa I: Bartłomiej Baut
Klasa II: Klaudia Pilarska (stypendium), Laura Krakowska, Sandra Gąbka, Aleksandra Brodziak, Sebastian Pawelec
Klasa III: Jagoda Król (stypendium), Klaudia Golińska.

Rodzicom wyróżnionych absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum wręczone zostały Listy gratulacyjne. Ponadto rodzicom tychże klas wręczono podziękowania za Pomocną dłoń na rzecz klasy i szkoły.
Przyznano także statuetki w konkursie „Koleżeński fair play” (Amelia Matysiak - kl. 4, Kacper Szewczyk - kl. 5, Katarzyna Kowalska - kl. 6, Bartłomiej Baut - kl. I, Patrycja Wczesna - kl. II i Manuela Bieberstein - kl. III), za pracę w Grupie Teatralnej „Łzy Feniksa” oraz w Samorządzie Uczniowskim.

W dalszej części spotkania głos zabrały klasa 5 i klasa II, które pod kierunkiem p. Doroty Szmaj i p. Justyny Kaczmarek zaprezentowały program artystyczny, będący formą podziękowania i pożegnania dla tegorocznych absolwentów. Następnie klasa 6 i klasa III podziękowały nauczycielom, w szczególności wychowawczyniom – p. Beacie Maroszek i p. Jolancie Staniewskiej. Rodzice absolwentów gimnazjum dziękując za trud edukowania i wychowania na ręce Dyrektora szkoły przekazali tablo.
Na koniec uroczystości Dyrektor Dariusz Spychalski życzył wszystkim słonecznych, udanych wakacji, a uczniom klasy III gimnazjum powodzenia w rekrutacji do wybranych przez nich szkół!

1.jpg 2.jpg 51.JPG 52.JPG 53.JPG 54.JPG 55.JPG 56.JPG 57.JPG 58.JPG 59.JPG 60.JPG 61.JPG 62.JPG 63.JPG 64.JPG 65.JPG 66.JPG 67.JPG 68.JPG 69.JPG 70.JPG 71.JPG 72.JPG 73.JPG 74.JPG 75.JPG 76.JPG 77.JPG 78.JPG 79.JPG 80.JPG 81.JPG 82.JPG 83.JPG 84.JPG 85.JPG 86.JPG 87.JPG 88.JPG 89.JPG 90.JPG 91.JPG 92.JPG 93.JPG 94.JPG 95.JPG 96.JPG 97.JPG 98.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://owocewszkole.org/

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków

Zespół Szkół w Dębnicy
ul. Ostrowska 140
63-421 Przygodzice
Kontakt ze szkołą:
Telefon: (62) 735-00-36
e-mail: szkoladebnica@interia.pl

fb
mapy
Projekt i wykonanie: Phetrak Internet Technologies