Nasi Partnerzy:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Dębnica

1 2 7 15 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19

Rok szkolny 2015/2016 dobiegł końca! Uroczystość zakończenia odbyła się tradycyjnie w dwóch odsłonach – o godz. 8.30 dla klas 1-3 szkoły podstawowej, a o godz. 10.30 dla klas 4-6 i gimnazjum. Podczas pierwszego spotkania dyrektor szkoły wspólnie z wychowawcami wręczył świadectwa promocyjne i nagrody książkowe wyróżniającym się uczniom. Uhonorowani zostali także najmłodsi aktorzy Łez Feniksa, najlepsi czytelnicy oraz laureaci konkursów z języka angielskiego. Zarząd i członkowie Koła Łowieckiego „Sokół” w Antoninie przekazali podziękowania uczestnikom akcji zimowego dokarmiania zwierząt leśnych. Statuetki „Koleżeński fair play” dla najlepszego kolegi/koleżanki za zwycięstwo w klasowych głosowaniach otrzymali: Eryk Krakowski (kl. 1), Julia Precz (kl. 2a), Maciej Król (kl. 2b) i Oliwia Hankiewicz (kl. 3). Statuetkę dla najlepszego sportowca I etapu edukacyjnego otrzymał Jan Bartkowiak.

Po mszy świętej odprawionej w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej na sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie pozostałych klas. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego prowadząca uroczystość Julia Pawłowska – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego poprosiła o zabranie głosu Dyrektora Dariusza Spychalskiego, który powitał wszystkich zaproszonych gości, nauczycieli, uczniów oraz rodziców klasy szóstej i trzeciej gimnazjum. Swoją obecnością zaszczycili nas: ks. kan. Piotr Staszak, p. Lucyna Gorzyczka – radna Gminy Przygodzice, p. Barbara Duczmal – dyrektor Gminnego Zespołu Administracyjno-Ekonomicznego Szkół w Przygodzicach, p. Ryszard Wróbel – sołtys wsi Dębnica, p. Tomasz Pilarski – przewodniczący Rady Rodziców.

Następnie w kilku zdaniach Dyrektor szkoły dokonał podsumowania mijającego roku szkolnego:

Kolejny rok szkolny przechodzi do historii. Trzeba przyznać, że był to kolejny udany dla nas rok szkolny. Po 182 dniach nauki, wspólnego wysiłku uczniów, nauczycieli i rodziców, dzisiaj wręczamy świadectwa, dziś w szczególny sposób wyróżniamy najlepszych. Najwyższą średnią ocen w szkole podstawowej uzyskała Amelia Matysiak – 5,92, w gimnazjum: Julia Pawłowska – 5,62. Najlepszą średnią ocen uzyskała klasa piąta – 4,86, w gimnazjum: klasa III – 4,10. Łącznie 23 uczniów szkoły podstawowej i 12 gimnazjum otrzyma za chwilę świadectwa z biało-czerwonym paskiem, w tym 9 uczniów szkoły podstawowej i 6 uczennic gimnazjum otrzyma Stypendium Wójta Gminy Przygodzice. Optymizmem napawają także wyniki egzaminów zewnętrznych w klasie III gimnazjum – z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego (poziom podstawowy) był to 7 stanin (wysoki), a z języka niemieckiego stanin 6 (wyżej średni).

Mijający właśnie rok szkolny to tradycyjnie już bardzo dużo ciekawych wydarzeń związanych z realizacją podstawy programowej, przedsięwzięć wynikających z planu pracy szkoły. Nie sposób wymienić dziś wszystkich, zainteresowanych odwołuję do prześledzenia pod tym kątem naszej strony internetowej. Wymienię tutaj realizację wielu bardzo udanych projektów:  tych związanych z programem „Książki naszych marzeń”, obowiązkowych projektów gimnazjalnych, edukacyjnych. najbardziej spektakularnymi okazały się „Młody Obywatel – Ruch z Sensem” i „Betlejem Polskie”. Kulminacja pierwszego z nich miała miejsce podczas charytatywnego Festynu Rodzinnego, w ramach drugiego młodzi artyści naszego szkolnego teatru prezentowali się na forum gminy i powiatu. Promocja szkoły poza granicami gminy i powiatu to również udział uczennic klasy I gimnazjum w międzynarodowej konferencji „Żydowskie dziedzictwo kulturowe” w Warszawie.
Organizowaliśmy lub współorganizowaliśmy imprezy: spotkanie opłatkowe dla mieszkańców, Dzień Babci i Dziadka, Galę Stypendialną, a także gminne konkursy i zawody sportowe. Gościliśmy w naszych progach olimpijkę Katarzynę Pawłowską, które początki kariery sięgają jej udziału w organizowanym przez naszą szkołę gminnym wyścigu kolarskim. Raz jeszcze podkreślę, że wymienienie wszystkich działań jest niemożliwe z uwagi na ich mnogość.

Tym bardziej pragnę w tym miejscu skierować gorące słowa podziękowania do Nauczycieli, Rodziców i Uczniów zaangażowanych w realizację ww. zadań. Odwołam się tutaj do często przytaczanego przeze mnie porównania dobrze funkcjonującej szkoły do spasowanych puzzli. To daje nam gwarancję naszego wspólnego sukcesu. Gratuluję i dziękuję!

W dalszej części Dyrektor szkoły wspólnie z wychowawcami klas wręczył świadectwa z wyróżnieniem, listy gratulacyjne dla rodziców i podziękowania:

Klasa 4: Paweł Gorzyczka (stypendium), Nikodem Frączek (stypendium), Dawid Kubicki Katarzyna Gajda, Monika Kalina, Gaja Błaszczuk, Hubert Grajek, Kacper Grzesiek, Oskar Ławniczak, Michał Baut, Paweł Florczyk

Klasa 5: Amelia Matysiak (stypendium), Agata Szymanowska (stypendium), Oliwia Kubik (stypendium), Malwina Wieczorek (stypendium), Marika Golec (stypendium), Patrycja Golińska (stypendium), Oliwia Gajda, Aleksandra Kowalska, Aleksandra Banach

Klasa 6: Paulina Wczesna (stypendium), Grzegorz Krzyżaniak, Angelika Wczesna

Klasa I: Julia Pawłowska (stypendium), Julia Harych (stypendium), Katarzyna Kowalska (stypendium), Karolina Golec (stypendium), Klaudia Kułek, Angelika Szewczyk

Klasa II: Bartłomiej Baut

Klasa III: Laura Krakowska (stypendium), Klaudia Pilarska (stypendium), Sandra Gąbka, Aleksandra Brodziak, Sebastian Pawelec.

Następnie wręczone zostały nagrody dla najlepszych sportowców, czytelników i uczestników akcji dokarmiania zwierząt w czasie zimy.

Podziękowania za dobre serce, które pochyla się nad potrzebującymi pomocy, za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra, za bezinteresowną pomoc i życzliwość wręczono najbardziej zaangażowanym rodzicom absolwentów.

Tradycyjnie już uhonorowano laureatów konkursu „Koleżeński fair play”: Sandra Płomińska (kl. 4), Patrycja Kowalska (kl. 5), Kacper Szewczyk (kl. 6), Katarzyna Kowalska (kl. I), Sandra Cichocka (kl. II), Sebastian Pawelec (kl. III),

W dalszej części spotkania głos zabrały klasa 5 i klasa II, które pod kierunkiem p. Pawła Błaszczyka i p. Donaty Warzechy zaprezentowały program artystyczny, będący formą podziękowania i pożegnania dla tegorocznych absolwentów. Wystąpiły szkolne talenty muzyczne: Malwina Wieczorek (skrzypce) i wokalistki – Wiktoria Wolkiewicz, Zuzanna Nowak, Nikola Zembold, Paulina Wczesna, Angelika Wczesna. Następnie klasa 6 i klasa III podziękowały nauczycielom, w szczególności wychowawczyniom – p. Dorocie Szmaj i p. Justynie Kaczmarek. Rodzice absolwentów dziękując za trud edukowania i wychowania na ręce Dyrektora szkoły przekazali tabla.

Na koniec uroczystości Dyrektor Dariusz Spychalski życzył wszystkim słonecznych, udanych i bezpiecznych wakacji, a uczniom klasy III gimnazjum powodzenia w rekrutacji do wybranych przez nich szkół!

10.JPG 11.JPG 12.JPG 13.JPG 14.JPG 15.JPG 16.JPG 17.JPG 18.JPG 19.JPG 20.JPG 21.JPG 22.JPG 23.JPG 24.JPG 25.JPG 26.JPG 27.JPG 28.JPG 29.JPG 30.JPG 31.JPG 32.JPG 33.JPG 34.JPG 35.JPG 36.JPG 37.JPG 38.JPG 39.JPG 40.JPG 41.JPG 42.JPG 43.JPG 44.JPG 45.JPG 46.JPG 47.JPG 48.JPG 49.JPG 50.JPG 51.JPG 52.JPG 53.JPG 54.JPG 55.JPG 56.JPG 57.JPG 58.JPG 59.JPG 60.JPG 61.JPG 62.JPG 63.JPG 64.JPG 65.JPG 66.JPG 67.JPG 68.JPG 69.JPG 70.JPG 71.JPG 72.JPG 73.JPG 74.JPG 75.JPG 76.JPG 77.JPG 78.JPG 79.JPG 80.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://owocewszkole.org/

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków

Zespół Szkół w Dębnicy
ul. Ostrowska 140
63-421 Przygodzice
Kontakt ze szkołą:
Telefon: (62) 735-00-36
e-mail: szkoladebnica@interia.pl

fb
mapy
Projekt i wykonanie: Phetrak Internet Technologies