Deklaracja dostępności

Nasi Partnerzy:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Dębnica

1 2 7 15 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19

W bibliotece szkolnej wakacje uległy skróceniu, ponieważ w sierpniu należało zrealizować zakupy w ramach NPRC. Jak zawsze zakup stanowi dużą odpowiedzialność. Książki powinny wpływać na rozwój zainteresowań czytelniczych. Decyzje związane z wyborem tytułów, serii książek były poprzedzone licznymi konsultacjami, które miały na celu poznać zainteresowania czytelnicze dzieci w wieku od 7 do 15 lat.

W tym roku zakończeniu zajęć i pożegnaniu Absolwentów towarzyszyła nieco odmienna atmosfera. 

Ze względu na panującą epidemię uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020 odbyła się w naszej szkole w znacznie okrojonej grupie uczniowskiej. Na część oficjalną zostali zaproszeni Uczniowie klasy 8 wraz z Rodzicami. Pozostałe klasy odbierały świadectwa w wyznaczonych salach zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Nauczycielka pracująca w bibliotece szkolnej zadbała o wielokanałowe zasięgnięcie opinii o zainteresowaniach czytelniczych wszystkich uczniów naszej szkoły. Korzystała z różnych źródeł, np.: organizując wybory najciekawszej książki (wybierali uczniowie klas 2-8), rozmawiając z czytelnikami, a także z nauczycielami, którzy mają czytające dzieci w wieku szkolnym. Inną formą były rozmowy z pracownikami księgarni pod hasłem „szczególnie polecam…”. W klasach 1-3 w czasie lekcji czytelniczych tworzono kanony ulubionych książek.

Uczniowie klasy 2, pod kierunkiem wychowawczyni Małgorzaty Wilczyńskiej, realizowali projekt czytelniczy – Jestem ilustratorem przeczytanych utworów literackich. Młodzi czytelnicy przygotowali piękne ilustracje, które zachęcają innych uczniów do czytania prezentowanych książek. Ilustratorzy zadbali o wzbogacenie ilustracji o dodatkowe informacje, np.: tytuł, autora i występujące postaci.

W czerwcu nastąpiło pierwsze podsumowanie projektu czytelniczego realizowanego przez uczniów klas: 1 i 3a. Uczniowie przy wsparciu wychowawczyń Anny Krupy i Ilony Kruk, a także rodziców realizowali projekt czytelniczy – Lekturnik pierwszoklasisty i trzecioklasisty.

Wychodząc naprzeciwko czytelnikom naszej szkolnej biblioteki, wspólnie z organem prowadzącym, wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie zakupu nowych książek. Było to możliwe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” uchwalonego przez Radę Ministrów. Adekwatnie do liczby uczniów uczących się w naszej szkole wnioskowana kwota to 4 000,00 zł. I tyle też udało nam się pozyskać!

Uczniowie naszej szkoły z klasy ósmej: Gaja Błaszczuk i Dawid Kubicki oraz z klasy siódmej: Agata Harych, Oliwia Hankiewicz i Tatiana Wenderska brali udział w konkursie związanym z naszą przyrodą lokalną Doliny Baryczy.

Celem tego konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych u uczniów, wspieranie talentów matematycznych i stwarzanie możliwości sprawdzania ich osiągnięć a nauczycielom warunków do twórczej pracy z młodzieżą. Do konkursu przystąpiło 295 uczniów z 31 szkół powiatu ostrowskiego.  Powiatowa Komisja Konkursowa  4 czerwca 2020 wyłoniła 32 finalistów, a z nich laureatów.

8 czerwca otrzymaliśmy wyniki I Regionalnego Konkursu Matematyczno-Ekologicznego.  Praca nad pierwszym etapem konkursu rozpoczęła się w szkole, tuż po feriach zimowych. Naszą szkołę reprezentowali Eryk Nowak z kl. 6b oraz Kamil Stachowczyk również z  kl.6b. Wykazali się super pomysłami i zaangażowaniem!

Uczniowie klasy 4 i 5 doskonale odnajdują się w nowej i niełatwej rzeczywistości. Pracują z  ogromnym zaangażowaniem, uczestniczą aktywnie w lekcjach on-line, przesyłają sumiennie odrobione zadania oraz wykonują piękne prace plastyczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://owocewszkole.org/

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków

Zespół Szkół w Dębnicy
ul. Ostrowska 140
63-421 Przygodzice
Kontakt ze szkołą:
Telefon: (62) 735-00-36
e-mail: szkoladebnica@interia.pl

fb
mapy
Projekt i wykonanie: Phetrak Internet Technologies