Deklaracja dostępności

Nasi Partnerzy:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Dębnica

1 2 7 15 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19

Szanowni Rodzice!

Od 20 lutego rozpoczynamy rekrutację do oddziału przedszkolnego.
Wnioski można składać w sekretariacie szkoły do 10 marca 2023 r.
Zapraszamy! 


Szczegółowy harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

Jeśli liczba wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dziecka zamieszkałego w obwodzie gminy będzie większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, o przyjęciu decydować będą kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz kryteria określone w Uchwale Nr XXXII/282/2022 Rady Gminy Przygodzice z dnia 21 stycznia 2022 r.


 

Szanowni Rodzice!

Zgłoszenia dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły, tj. w Dębnicy, Antoninie i Ludwikowie do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy dokonać do 17 lutego 2023 r.
Od 20 lutego rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca.
 

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem (zapisaniem) dziecka do szkoły.
Wszystkich czynności związanych z zapisaniem dziecka do szkoły tj. zgłoszeniem lub złożeniem wniosku dokonujecie Państwo osobiście w sekretariacie szkoły.

Zgodnie z art. art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) do klasy I przyjmowane będą:

1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;
2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (w przypadku, gdy szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami) na podstawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym określonych w Uchwale Nr XXIII/205/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 23 lutego 2017 r.

 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://owocewszkole.org/

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków

Zespół Szkół w Dębnicy
ul. Ostrowska 140
63-421 Przygodzice
Kontakt ze szkołą:
Telefon: (62) 735-00-36
e-mail: szkoladebnica@interia.pl

fb
mapy
Projekt i wykonanie: Phetrak Internet Technologies