Deklaracja dostępności

Nasi Partnerzy:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Dębnica

1 2 7 15 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19

Samorząd szkolny w swoim planie kładzie nacisk na:

- Kształtowanie postawy patriotycznej wśród uczniów poprzez aktywny udział w uroczystościach patriotycznych, narodowych, okolicznościowych.
- Kształtowanie pojęcia demokracji.
- Kształtowanie wrażliwości na potrzeby środowiska, potrzeby kolegów i na ich postawę.
- Rozwijanie współpracy z Gronem Pedagogicznym i Rodzicami.
- Rozwijanie umiejętności przyjemnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
- Rozwijanie poczucia estetyki i dbałości o czystość w najbliższym otoczeniu.
- Promowanie szkoły w środowisku.
- Szanowanie pracy własnej, jak również innych ludzi.

Opiekun: mgr Donata Warzecha
Przewodnicząca: Julia Precz
Z–ca przewodniczącej: Igor Błaszczyk
Skarbnik: Natalia Wilczyńska
Sekretarz: Kacper Grzesiek


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://owocewszkole.org/

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków

Zespół Szkół w Dębnicy
ul. Ostrowska 140
63-421 Przygodzice
Kontakt ze szkołą:
Telefon: (62) 735-00-36
e-mail: szkoladebnica@interia.pl

fb
mapy
Projekt i wykonanie: Phetrak Internet Technologies